کویرنوردی یکی از مهمترین طرح‌های گردشگری در شهرستان دهلران

میزان آنلاین کویرنوردی یکی از مهمترین طرح‌های گردشگری در شهرستان دهلران مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام گفت: کویر نوردی از مهم‌ترین طرح‌های گردشگری دهلران است و در این راستا کویر «ابوغویر» به سازمان معرفی‌شده است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰