دعوت توکلی برای پیوستن به کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران

قدس آنلاین دعوت توکلی برای پیوستن به کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران نماینده سابق مجلس با انتشار پیامی از مردم برای پیوستن به کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران و منع حذف عبارت «و عموم مردم» در مصوبه مجلس دعوت کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵