دولت کم‌مصرف‌ها را تنبیه و پرمصرف‌ها را تشویق کرد!

فردا نیوز دولت کم‌مصرف‌ها را تنبیه و پرمصرف‌ها را تشویق کرد! حذف نظام تعرفه‌گذاری پلکانی گاز در فصول گرم، تنبیه مشترکان کم‌مصرف و تشویق پرمصرف‌ها و یک بازگشت به عقب بزرگ در شیوۀ قیمت‌گذاری انرژی است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۱