آینده‌ ی «کلاه‌ قرمزی» چه میشود؟

نکته آنلاین آینده‌ ی «کلاه‌ قرمزی» چه میشود؟ صداپیشه و عروسک‌گردان «سنجد» درباره آینده «کلاه‌قرمزی» و به طور کلی شرایط حق مالکیت عروسک‌هایی که به شهرت رسیده‌اند، به بیان توضیحاتی پرداخت. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۰