ورود اینترنت به کلاسهای درس ایران

بهترین ها ورود اینترنت به کلاسهای درس ایران مسئول گروه هوشمندسازی مدارس در وزارت آموزش و پرورش با اشاره به دگرگونی آموزش با استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای مربوط به آن، از لزوم تولید محتوا و بومی‌سازی اطلاعات در جهت بی‌نیازی از خارجی‌ها... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۰