اسلام هیچ تبعیضی بین پیامبران الهی قائل نیست

باشگاه خبرنگاران اسلام هیچ تبعیضی بین پیامبران الهی قائل نیست بیش از ۸۰ آیه در قرآن به کلماتی چون؛ عیسی، ابن مریم، عیسی بن مریم و... اشاره دارد، در واقع اسلام هیچ تبعیضی بین پیامبران الهی قائل نیست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۶