حزب ندا مصوبه‌ای مبنی بر کاندیداتوری صادق خرازی ندارد

روز نو حزب ندا مصوبه‌ای مبنی بر کاندیداتوری صادق خرازی ندارد ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۰