کارها را باید مردم انجام دهند

ایسنا کارها را باید مردم انجام دهند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح دستورات رهبری برای واگذاری امور به مردم و قطع وابستگی کشور به نفت، گفت: رهبری بر اجرای فوری آن سیاست‌ها تأکید می‌کردند که وقتی در مجمع ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸