چشم انداز رشد اقتصادی ۲۰۱۷

تابناک چشم انداز رشد اقتصادی ۲۰۱۷ مطابق نظرسنجی ای که رویترز در ماه دسامبر از اقتصاددانان در سراسر جهان به عمل آورد، به نظر می رسد چشم انداز اقتصادی امسال شبیه به سال ۲۰۱۶، پر تلاطم و غیر شفاف است. نتیجه این نظرسنجی این است که با... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰