پاسخ «جناب خان» به پیشنهاد دو میلیاردی

بهترین ها پاسخ «جناب خان» به پیشنهاد دو میلیاردی حتی خود جناب خان هم فکر نمی کرد کارش به این روزها کشیده شود، چهره ای که با برنامه «کوچه مروارید» در کنار «آقای محترم» شکل گرفت، پایش به همراه رامبد جوان به «خندوانه» باز شد کم کم به عنوان یکی از... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۸