جابه جایی ۲۸میلیون و۲۰۱ هزار مرسوله پستی درخراسان رضوی

ایرنا جابه جایی ۲۸میلیون و۲۰۱ هزار مرسوله پستی درخراسان رضوی مشهد-ایرنا- مدیرکل پست خراسان رضوی گفت:۲۸ میلیون و ۲۰۱ هزار مرسوله پستی در ۹ ماهه سال جاری توسط این اداره کل جا به شده است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۸