پرداخت مطالبات ۳۰ هزار نفر از کارکنان ناجا

باشگاه خبرنگاران پرداخت مطالبات ۳۰ هزار نفر از کارکنان ناجا سردار اشتری گفت: تاکنون مطالبات به ۳۰ هزار نفر از کارکنان ناجا پرداخت شده است و اکنون در صدد عمل به تعهدات خود به خصوص برای واگذاری خانه به کارکنان هستیم. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۲