عاقبت نبستن کمربند ایمنی +فیلم

باشگاه خبرنگاران عاقبت نبستن کمربند ایمنی +فیلم نبستن کمربند ایمنی توسط راننده خودرو، صحنه وحشتناکی را پس از تصادف به وجود آورد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵