دیوید ویکروم به پدیده پیوست

رویداد24 دیوید ویکروم به پدیده پیوست بازیکن سابق تیم فوتبال نفت تهران به تیم پدیده خراسان پیوست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۹

هافبک کامرونی در پدیده

فردا نیوز هافبک کامرونی در پدیده هافبک کامرونی به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۱

"ویکروم" به تیم فوتبال پدیده پیوست

باشگاه خبرنگاران "ویکروم" به تیم فوتبال پدیده پیوست هافبک کامرونی به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۱

بازیکن سابق نفت تهران به پدیده مشهد پیوست

وانا نیوز بازیکن سابق نفت تهران به پدیده مشهد پیوست بازیکن سابق نفت تهران به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳