ورزش را در زمستان ترک نکنید

باشگاه خبرنگاران ورزش را در زمستان ترک نکنید کارشناسان پزشکی می گویند ترک ورزش و تمرین های بدنی در فصل زمستان، ذخیره کلسترول بدن را افزایش می دهد. ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱