توسعه رشته های ورزشی و تقویت ورزش قهرمانی هدف نخست كمیسیون زنان و ورزش

باشگاه خبرنگاران توسعه رشته های ورزشی و تقویت ورزش قهرمانی هدف نخست كمیسیون زنان و ورزش پنجمین نشست كمیسیون زنان و ورزش كمیته ملی پارالمپیك بعد از ظهر روز گذشته با حضور اعضاء در محل كمیته ملی پارالمپیك برگزار شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۹