شهروندان 'هلستان ' نوشهر در حسرت برخورداری از امکانات شهری

ایرنا شهروندان 'هلستان ' نوشهر در حسرت برخورداری از امکانات شهری نوشهر -ایرنا - 'هلستان'، یکی از مناطق شهری شهرستان گردشگرپذیر نوشهر است اما شهروندان این منطقه از امکانات شهری بی بهره هستند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۱