"ویکروم" به تیم فوتبال پدیده پیوست

باشگاه خبرنگاران "ویکروم" به تیم فوتبال پدیده پیوست هافبک کامرونی به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۱

هافبک سابق نفت به پدیده پیوست

مشرق نیوز هافبک سابق نفت به پدیده پیوست هافبک کامرونی به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۹