آینده‌ی «کلاه‌قرمزی» چه می شود؟

روز پلاس آینده‌ی «کلاه‌قرمزی» چه می شود؟ صداپیشه و عروسک‌گردان «سنجد» درباره آینده «کلاه‌قرمزی» و به طور کلی شرایط حق مالکیت عروسک‌هایی که به شهرت رسیده‌اند، به بیان توضیحاتی پرداخت. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۵