درخشش نگینی در ساحل دریای هامبورگ

تیتر شهر درخشش نگینی در ساحل دریای هامبورگ معماری سالن کنسرت ونوس شهر هامبورگ، با اجرا شدن پوسته ی سفید دیوار های داخلی مجموعه، یک قدم به اتمام کار خود نزدیک تر شد. طراحی سالن کنسرت به دست گروه معماری سوییسی هرزوگ و مورورن انجام شده و آن ها... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۳