نظارت یک کمیته ۷ نفره بر عملکرد اعضای شورای شهر تهران

تیتر شهر نظارت یک کمیته ۷ نفره بر عملکرد اعضای شورای شهر تهران رئیس شورای شهر تهران گفت: مقرر شد که کمیته هفت نفره ای نیز از سوی شهرداری و شورا برای نظارت بر حسن اجرای این مصوبه ایجاد شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۹