مراقب این سرطان شایع و کشنده باشید!

باشگاه خبرنگاران مراقب این سرطان شایع و کشنده باشید! سرطان روده بزرگ، دومین عامل مرگ و میر بر اثر سرطان در جهان و چهارمین سرطان شایع در کشور به شمار می آید. ۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۴