برچسب روی میوه‌ها و سبزیجات چه می‌گویند؟

باشگاه خبرنگاران برچسب روی میوه‌ها و سبزیجات چه می‌گویند؟ آیا درباره برچسبهایی که روی میوه‌ها و سبزیجات هستند چیزی می‌دانید؟ ۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰