بسیج رسانه فارس محور اتحاد و همدلی رسانه ها است

خبرگزاری مهر بسیج رسانه فارس محور اتحاد و همدلی رسانه ها است شیراز – مسئول بسیج رسانه فارس گفت: بسیج رسانه استان فارس محور همدلی و اتحاد میان رسانه ها و خبرنگاران فارس است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۷