اهمیت استفاده از ظرفیت موزه های علوم و فناوری برای کمک به آموزش

ایرنا اهمیت استفاده از ظرفیت موزه های علوم و فناوری برای کمک به آموزش تهران- ایرنا- رییس موزه ملی علوم و فناوری ایران با انتقاد از فرآیند آموزش و پرورش در کشور گفت: برای کمک به فرآیند آموزش کشور باید موزه های علوم و فناوری در اولویت قرار داده شوند، این موزه ها به... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷