لایحه الزام مجوز طرح ترافیک برای موتورسیکلت ها در شورای شهر تهران بررسی می شود

ایرنا لایحه الزام مجوز طرح ترافیک برای موتورسیکلت ها در شورای شهر تهران بررسی می شود تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: لایحه پیشنهادی کمیسیون مبنی بر الزام موتورسیکلت ها برای دریافت مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک سال ۹۶ در صحن علنی شورا مطرح و... ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۵

کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد الزام موتورسیکلت ها به دریافت طرح ترافیک تصمیمی نگرفته است

ایرنا کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد الزام موتورسیکلت ها به دریافت طرح ترافیک تصمیمی نگرفته است تهران - ایرنا - نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد که این کمیسیون تاکنون برای الزام موتورسیکلت ها به دریافت طرح ترافیک برای تردد در پایتخت به جمع بندی نرسیده است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰