استقبال هواداران پرسپولیس از ملی پوشان برگشتی + فیلم

باشگاه خبرنگاران استقبال هواداران پرسپولیس از ملی پوشان برگشتی + فیلم جمع کثیری از هواداران پرسپولیس با حضور در فرودگاه امام خمینی از ملی پوشان این تیم استقبال کردند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷

استقبال هواداران پرسپولیس از ملی پوشان برگشتی

باشگاه خبرنگاران استقبال هواداران پرسپولیس از ملی پوشان برگشتی جمع کثیری از هواداران پرسپولیس با حضور در فرودگاه امام خمینی از ملی پوشان این تیم استقبال کردند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷