کشاورزی اجاره‌ای، رؤیای کاغذی

سلامت نیوز کشاورزی اجاره‌ای، رؤیای کاغذی سلامت نیوز: دولت يازدهم در اين چند ماه باقي مانده از عمر فعاليت خود قرار است سياستي را در بخش کشاورزي به سر انجام برساند که بسياري از کارشناسان اقتصاد کشاورزي درباره آن ابهام دارند اما دولت بر... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۹