آغاز بررسی‌های باستان‌شناسی از ورامین تا آبیک قزوین

ایسنا آغاز بررسی‌های باستان‌شناسی از ورامین تا آبیک قزوین بررسی‌های علمی باستان‌شناختی میدانی با هدف شناسایی محوطه‌های باستانی و آثار تاریخی در خط سیر و حریم آزادراه کنارگذر جنوب تهران از چرمشهر ورامین تا آبیک قزوین آغاز شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰