مسمومیت با منواکسیدکربن ۹ نفر را در استان اصفهان راهی بیمارستان کرد

ایرنا مسمومیت با منواکسیدکربن ۹ نفر را در استان اصفهان راهی بیمارستان کرد اصفهان-ایرنا- مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ۹ نفر را در شهرستان های فلاورجان، لنجان و اصفهان راهی بیمارستان کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۹