نخستین گام برای راه‌اندازی مرکز مطالعات گردشگری برداشته شد

سفر نخستین گام برای راه‌اندازی مرکز مطالعات گردشگری برداشته شد دبیر همایش کارآفرینی در صنعت گردشگری گفت: نخستین گام برای راه‌اندازی مرکز مطالعات گردشگری برداشته شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۹