هرگز دلباخته این افراد نشوید!

روز پلاس هرگز دلباخته این افراد نشوید! مردان خودشیفته مردانی هستند که در زندگی زناشویی شان برای بالا بردن خودشان همسرشان را هم تحقیر می کنند. مراقب باشید عاشق این مردان نشوید. ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۳:۵۳

این مردان خطرناکند ، دلباخته شان نشوید!

روز پلاس این مردان خطرناکند ، دلباخته شان نشوید! مردان خودشیفته مردانی هستند که در زندگی زناشویی شان برای بالا بردن خودشان همسرشان را هم تحقیر می کنند. مراقب باشید عاشق این مردان نشوید. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۴