بلندترین ریش جهان متعلق به مردی کانادایی

باشگاه خبرنگاران بلندترین ریش جهان متعلق به مردی کانادایی بلندترین ریش ۲.۴۹۵ متر و متعلق به «سروان سینگ» از کانادا است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۳