سال ۱۹۰۸ در سیبری چه اتفاقی رخ داد؟ / معمای بزرگترین انفجار تاریخ

باشگاه خبرنگاران سال ۱۹۰۸ در سیبری چه اتفاقی رخ داد؟ / معمای بزرگترین انفجار تاریخ برخی از دانشمندان با فرضیاتی نسبتا عجیب به آن منطقه رفتند تا ببیند در ۳۰ ژوئن سال ۱۹۰۸ چه اتفاقی رخ داد. ۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۲