سهمیه آرد و قیمت نان بر اساس درجه نانوایی تعیین می شود

خبرگزاری مهر سهمیه آرد و قیمت نان بر اساس درجه نانوایی تعیین می شود کرمان- مدیرکل غله استان کرمان گفت: در آینده ای نزدیک سهمیه نانوایان و قیمت نان بر اساس درجه نانوایی تعیین می شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵