رأی اعضای جمهوری‌خواه کنگره برای کاهش وظایف کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان

باشگاه خبرنگاران رأی اعضای جمهوری‌خواه کنگره برای کاهش وظایف کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا با کاهش وظایف کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان، رویه قدرت اقلیت دموکرات‌ها را محدود کردند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۹