نشست پیشگیری و مبارزه با فساد در فوتبال ایران

باز خبر نشست پیشگیری و مبارزه با فساد در فوتبال ایران نشست هم اندیشی راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد در فوتبال ایران این هفته برگزار می شود. نوشته نشست پیشگیری و مبارزه با فساد در فوتبال ایران اولین بار در باز خبر پدیدار شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۹