تاکید شیخ ماهر حمود و مفتی اعظم سوریه وعراق بر مبارزه با تکفیریها

خبرگزاری مهر تاکید شیخ ماهر حمود و مفتی اعظم سوریه وعراق بر مبارزه با تکفیریها رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در تماسی تلفنی با رئیس دارالفتوای اهل سنت عراق و مفتی اعظم سوریه بر مبارزه با تکفیری ها تاکید کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲