لنز دوربین های موبایل ۸۰ بار باریکتر از موی انسان می شود

میزان آنلاین لنز دوربین های موبایل ۸۰ بار باریکتر از موی انسان می شود با پیشرفت فناوری لنزهای مورد استفاده در نسل آتی، گوشی های هوشمند ۸۰ بار از موی انسان باریک تر خواهند بود این یافته جدید با مشارکت یک محقق ایرانی دانشگاه کلتگ به دست آمده است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۰