کمیسر عالی انتخابات گامبیا از کشور گریخت

ایرنا کمیسر عالی انتخابات گامبیا از کشور گریخت تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون انتخابات گامبیا پس از دریافت پیام های تهدیدآمیز به دلیل اعلام شکست یحیی جامع رئیس جمهوری این کشور در انتخابات ریاست جمهوری، از گامبیا گریخت. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۴