دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی: بازتولید سند آموزش ۲۰۳۰ ضرورت نداشت

ایرنا دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی: بازتولید سند آموزش ۲۰۳۰ ضرورت نداشت تهران– ایرنا- دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ از سوی دولت، هرگونه مبادلات و مراودات علمی و فناوری بین المللی را تنها بر اساس سند جامع مصوب شورای عالی... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶