موتورسیکلت ها هم سال ۹۶ باید طرح ترافیک داشته باشند/افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک سال ۹۶

میزان آنلاین موتورسیکلت ها هم سال ۹۶ باید طرح ترافیک داشته باشند/افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک سال ۹۶ عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک در سال ۹۶ خبر داد و گفت: براساس پیشنهاد کمیسیون عمران تردد موتور سیکلت ها در محدوده طرح ترافیک با اخذ مجوز طرح ممکن خواهد شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰

تردد موتور سیکلت ها در محدوده طرح ترافیک با اخذ مجوز/ افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک سال ۹۶

میزان آنلاین تردد موتور سیکلت ها در محدوده طرح ترافیک با اخذ مجوز/ افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک سال ۹۶ عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک در سال ۹۶ خبر داد و افزود: پیشنهاد کمیسیون عمران تردد موتور سیکلت ها در محدوده طرح ترافیک با اخذ مجوز طرح ممکن خواهد شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰