بازداشت ۲ نفر در فرودگاه آتاتورک به اتهام ارتباط با حمله تروریستی استانبول

باشگاه خبرنگاران بازداشت ۲ نفر در فرودگاه آتاتورک به اتهام ارتباط با حمله تروریستی استانبول دو تبعه خارجی در فرودگاه آتاتورک استانبول در ارتباط با حمله به یک باشگاه شبانه در این شهر بازداشت شدند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰