مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان مغفول مانده است

خبرگزاری مهر مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان مغفول مانده است عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی گفت:سالهاست که برچسب انرژی برای بیشتر محصولات انرژی بر تدوین و الزامی شده و همچنان در مورد برخی از محصولات با وجود الزامی بودن، رعایت نمی‌شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲