سلطانی فر : ورزش پهلوانی ریشه جدی در فرهنگ ملی و مذهبی ما دارد

دولت سلطانی فر : ورزش پهلوانی ریشه جدی در فرهنگ ملی و مذهبی ما دارد وزیر ورزش و جوانان در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای رییس جدید این فدراسیون را به استفاده از ظرفیت های ورزش ی همه دستگاه ها، استفاده از تجربه پیشکسوتان و انرژی جوانان توصیه کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۴