جوهری: ورزش پهلوانی و زورخانه ای را در جهان بسط می دهیم

خبرگزاری صدا و سیما جوهری: ورزش پهلوانی و زورخانه ای را در جهان بسط می دهیم رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای گفت: از هر حرکتی که به جهانی شدن این رشته منجر شود حمایت خواهم کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳