عمل جراحی خطرناک برای آبی‌شدن رنگ چشم‌ها

باشگاه خبرنگاران عمل جراحی خطرناک برای آبی‌شدن رنگ چشم‌ها یک شرکت آمریکایی در کالیفرنیا با استفاده از یک فرآیند جدید لیزری، رنگ عنبیه چشم را برای همیشه و تا پایان عمر به رنگ آبی در می آورد. ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰