احیاء نمادهای اصیل فرهنگی در نهایت به احیاء سنت ها خواهد انجامید

باز خبر احیاء نمادهای اصیل فرهنگی در نهایت به احیاء سنت ها خواهد انجامید یک عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس به محله های قدیمی شهر بندرعباس که دارای هویت اصیل و ماندگاری هستند اما خبری از زیباسازی و یا احیاء نمادهای فرهنگی در آن ها نیست، اشاره کرد و گفت: باید ردیف... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶