عجيب ترين جزيره های جهان

باشگاه خبرنگاران عجيب ترين جزيره های جهان از تکه‌های بازمانده کشتیهای شکسته تا جزیره ماسکهای ضد گاز، این دنیا پر از جزایر عجیبی است که بعضی از آنها مسکونی و برخی دیگر غیر مسکونی هستند. ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹