معاون حقوقی وامورمجلس وزارت دفاع آیین نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد

ایرنا معاون حقوقی وامورمجلس وزارت دفاع آیین نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد تهران- ایرنا- معاون حقوقی و امورمجلس وزارت دفاع جزئیات آیین نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد و گفت: با اجرای این آئین نامه مشارکت نیروهای بسیجی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه یافتگی... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴